Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Opinie Ekspertów

Zajęcia motopedagogiczne oferowane w ramach kursów dokształcających cechują się najwyższym poziomem, zarówno w teorii jak i w praktyce. Stanowią one szansę dla uczestniczek i uczestników na poszerzenie wiedzy dotyczącej treści i formy atrakcyjnych doświadczeń ruchowych dla dzieci i osób dorosłych, umożliwiają zwiększenie kompetencji dydaktycznych oraz dają okazję do przekonania się, że zabawę i naukę można ze sobą połączyć nie rezygnując z pozytywnych emocji.

Prof. dr Claudia Kugelmann, Uniwersytet Techniczny w Monachium

Pan dr A. Majewski jest nam osobiście znany ze swej pracy naukowej oraz działalności edukacyjnej.

Informacje o osobie
Pan dr Majewski jest nad wyraz kompetentnym, zaangażowanym, godnym zaufania oraz życzliwym w kontaktach z innymi kolegą i nauczycielem.

Nauka i badania
Dr Majewski posiada na swym koncie wiele sukcesów naukowych w dziedzinie związanej z jego wykształceniem jako pedagog sportu oraz specjalizacją psychomotoryka/motopedagogika. Jego praca doktorska stanowi wartościowy wkład do teorii i praktyki psychomotorycznej, zwłaszcza dzięki rozważaniom nad koncepcją zajęć psychomotorycznych z punktu widzenia pedagogiki i dydaktyki. Późniejsze publikacje w rozmaitych monografiach i czasopismach specjalistycznych - wydawanych także w języku polskim - stanowią istotną kontynuację jego pracy.

Obszerna lista publikacji jest dowodem na systematyczną i zaangażowaną pracę A. Majewskiego na obszarze badań.

Edukacja
Wyniki pracy naukowej A. Majewskiego są podstawą rozmaitych wykładów przeprowadzanych na uniwersytecie oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych przez niego w ramach „Kursów dokształcających Psychomotoryka/Motopedia”. Dr A. Majewski doskonale potrafi dostosować treści kursów do potrzeb i warunków uczestniczek i uczestników oraz przekazać im wiedzę na temat dydaktycznej „sztuki” pracy z osobami należącymi do różnych grup docelowych. Jako posiadający autorytet nauczyciel z jednej strony wyjaśnia metody oraz tematykę związane ze sportem i motopedagogiką, a z drugiej strony przygotowuje studentów do samodzielnego zdobywania kompetencji dydaktycznych.

Dzięki wykładom oraz zajęciom, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, wiemy, że dr Majewski posiada aktualną wiedzę oraz dysponuje kompetencją dydaktyczną na wysokim poziomie.

Podsumowanie
Ze względu na osobiste i zawodowe kompetencje oraz wybitne zaangażowanie zawodowe zdecydowanie i bez zastrzeżeń rekomendujemy pana dr Majewskiego na stanowisko wykładowcy w zakresie pedagogiki sportu i psychomotoryki.

Centrum badań edukacyjnych BGL, 83471 Berchtesgaden