Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Czym jest psychomotoryka? - 5. Geronto-Psychomotoryka. W jaki sposób psychomotoryka geriatryczna opóźnia rozwój demencji starczej?

Gdy osoba w podeszłym wieku powoli traci pamięć, opiekujące się nią osoby oraz członkowie rodziny najczęściej nie wiedzą, jak sobie poradzić z zaistniałą sytuacją. Istnieje jednak pewna forma pomocy.

Jest nią psychomotoryka geriatryczna, która opóźnia rozwój demencji starczej.

Z całą pewnością jest to niezwykle budująca informacja dla osób, które spotkały się z tą chorobą.

Prawdopodobnie największą obawą towarzyszącą ludziom w podeszłym wieku jest lęk przed stopniową utratą sprawności psychicznych, emocjonalnych i fizycznych. Najpierw zapomina się o niedawno ustalonych spotkaniach, nie wie się, gdzie odłożyło się swoje rzeczy, zapomina się, co trzeba kupić czy załatwić, aż w końcu brak orientacji staje się tak duży, że zapomina się własnego adresu zamieszkania i nie pamięta własnego nazwiska.

Demencja - choroba która w dramatycznym tempie rozszerza się w społeczeństwie

Obecnie w Niemczech około 1,4 milionów osób cierpi na demencję. Według danych Federalnego Ministerstwa Zdrowia do roku 2030 liczba osób chorujących na otępienie może zwiększyć się do około 2,2 milionów. Obecnie liczbę chorych na Alzheimera szacuje się w Polsce na co najmniej 250 tys., z czego 150 tys. nie ma postawionej diagnozy. Według prof. A. Szczudlika, prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego statystyki te będą szybko wzrastać, ponieważ nasze społeczeństwo jest najszybciej starzejącym się w Europie. „Demencja jest problemem numer 1 dla opieki zdrowotnej - jednak najwyraźniej nikt nie chce o tym wiedzieć!" - podsumowuje tę problematykę gerontolog prof. Wolf -Dieter Oswald z Uniwersytetu Erlangen- Norymberga. Jednak życie samodzielne, niezależne, w szerokim tego słowa znaczeniu, aż do późnego wieku, ma dla osób starszych, ich rodzin, a także  - co nie mniej ważne  - dla pracowników domów opieki społecznej i domów dla osób starszych niebagatelne znaczenie.

Dlaczego geronto-psychomotoryczne wspomaganie jest ważnym elementem walki ze starością i z chorobą Alzheimera?

Psychomotoryczne i motopedagogiczne ćwiczenia ruchowe mogą przyczynić się do maksymalnego wydłużenia okresu autonomii osób w podeszłym wieku. W związku z tym program szkoleniowy ośrodka Lebenshilfe Schwabach-Rothe e.V. oraz Akademia Psychomotoryki w Schwabach we współpracy z Uniwersytetem w Marburgu objął kształcenie psychomotoryków geriatrycznych. Wsparcie psychomotoryczne w zakresie geriatrii dla osób w podeszłym wieku daje takim ludziom odwagę i radość, wzmacnia ich pewność siebie i motywuje, by się nie poddawać. Psychomotoryka geriatryczna wspomaga samodzielność oraz spowalnia fizyczne i psychiczne procesy starzenia. Psychomotoryka dla osób starszych stanowi formę całościowego wspierania, która daje starszym ludziom, niezależnie od tego, czy są pełno- czy niepełnosprawni,  lub osobom z demencją możliwość wydłużenia okresu ich samodzielności.

Program szkoleniowy naszej Akademi już od ponad dziesięciu lat oferuje pedagogom i terapeutom dodatkowe kwalifikacje na kierunku Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie ofertę szkoleniową uzupełnia kierunek Psychomotoryka geriatryczna.

Psychomotoryka geriatryczna

Psychomotoryka geriatryczna lub motogeragogika - to całościowa koncepcja oparta na założeniach motopedagogiki i psychomotoryki, która początkowo została opracowana z myślą o osobach w podeszłym wieku. W międzyczasie metoda ta zaczęła być stosowana w pracy z osobami niepełnosprawnymi w średnim wieku. Treść i cele psychomotoryki geriatrycznej w zasadzie nie różnią się od treści i celów psychomotoryki czy motopedagogiki. Jednak główna zasada oraz metodyka pracy motogeragogicznej wyznaczane są w pierwszym rzędzie przez stan zdrowia i siłę życiową klientów. Specjalnie dostosowane, a więc  odpowiadające aktualnemu stanowi zdrowia, ćwiczenia motogeragogiczne wspierają sprawności psychiczne, emocjonalne, społeczne, poznawcze i motoryczne klientów, a także ich umiejętności i kompetencje lub wzmacniają istniejące możliwości oraz pomagają odzyskać utracone umiejętności.

Wsparcie psychomotoryki geriatrycznej ma na celu poprawić osobom w podeszłym wieku ich umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Aktywny udział w programach psychomotoryki geriatrycznej pozwala doświadczyć uczestnikom, że zakres ich psychicznej i ruchowej samodzielności może być większy, niż im się wydaje. Dzięki temu zyskują więcej pewności, więcej wiary w siebie, poszerzają własne możliwości działania i osiągają większą wolność osobistą. Jakość życia, komfort psychiczny, aktywność i integracja społeczna  mogą być znacznie lepsze dzięki wsparciu ze strony psychomotoryki geriatrycznej.

Dalsze zdjęcia

Nasze krótkie wprowadzenie "Czym jest psychomotoryka"  kończy się tym rozdziałem. Masz pytania? Zwróć się do nas w każdej chwili.

Tutaj znowu, wszystkie rozdziały w skrócie: