Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Wykładowcy

Dr Andrzej Majewski

Dyrektor dydaktyczny

Mgr. Sportu i wychowania fizycznego (pol.) z dodatkowymi specjalizacjami: pedagogika holistyczna (niem.), psychogerontologia (niem.), terapeuta metody Frostig (niem.), psychomotoryk i Motopedagog (niem.).

Wykładowca między innymi na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga, na Ewangelicznej Szkole Wyższej w Norymberdze, na Uniwersytecie w Monachium, na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Autor książek specjalistycznych.

Dr Majewski założył  w  1992 roku wspólnie z żoną Praktykę  Systemowej Psychomotoryki. W Praktyce tej do 2004 roku znalazło pomoc ponad 900 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  oraz ich rodziny. W 2004 roku Praktyka przekształciła się w Akademię Psychomotoryki i Motopedagogiki.  Akademia podlega systematycznej ewaluacji, a konsultacji naukowych udzielają, pracownicy Uniwersytetu Technicznego w Monachium. W ciągu ostatnich 12 lat Akademia wykształciła ponad 250 psychomotoryków w Polsce i Niemczech. Dr Majewski od 1979 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą,  mającą problemy rozwojowe. Dr  Majewski wraz z żoną stworzył  koncept Integracyjnego Pedagogicznie-Terapeutycznego Wspierania Rozwoju.

Mgr Jolanta Majewska

Zastępca dyrektora dydaktycznego

Magister pedagogiki (Uniwersytet Warszawski) z dodatkowymi specjalizacjami: doradca i psychoterapeutka terapii systemowej dla dzieci i młodzieży, dla par, rodzin i zespołów (DGSF-niem.)). Mediator zorientowany na klienta (niem.), psychomotoryk i motopedagog (niem.).

Dyrektorka Interdyscyplinarnego Ośrodka Terapii i Rahabilitacji oraz poradni psychologicznej Lebenshilfe w Schwabach, autorka książek specjalistycznych.

Mgr Majewska założyła w  1992 roku wspólnie z mężem Praktykę  Systemowej Psychomotoryki. W Praktyce tej do 2004 roku znalazło pomoc ponad 900 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  oraz ich rodziny. W 2004 roku Praktyka przekształciła się w Akademię Psychomotoryki i Motopedagogiki.  Akademia podlega systematycznej ewaluacji, a konsultacji naukowych udzielają , pracownicy Uniwersytetu Technicznego w Monachium. W ciągu ostatnich 12 lat Akademia wykształciła ponad 250 psychomotoryków w Polsce i Niemczech. Mgr Majewska od 1979 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą,  mającą problemy rozwojowe, a także wspomaga ich rodziny jako systemowa terapeutyczka. Mgr Majewska wraz z mężem stworzyła koncept Integracyjnego Pedagogicznie-Terapeutycznego Wspierania Rozwoju.

Prof. dr Claudia Kugelmann

Doradca naukowy, opiekun i wykładowca

Prof. dr Claudia Kugelmann przez ostatnie 40 lat była wykładowcą oraz prowadziła badania naukowe na uniwersytecie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  oraz na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Obecnie  jest dyrektorem Ośrodka Badania Uczniów w Berchtesgadener Land przy UT w Monachium (www.schuelerforschung.de). Ze względu na tematykę, jaką się zajmuje: pedagogika i dydaktyka sportu oraz specjalność: zdrowie i ruch oraz badania gender w sporcie, współpracuje z „Akademie für Psychomotorik“ jako opiekun i doradca naukowy. Od początku istnienia Akademii jest współodpowiedzialna za jakość i kontrolę kursów dokształcających.

Mgr pedagogiki Nina Bernhart-Preisl

Nazywam się Nina Bernhart-Preisl, jestem mgr pedagogiki, jestem mężatką i matką czworga dzieci. Moja działalność zawodowa, którą prowadzę na różnych obszarach, skupia się na człowieku i ruchu…w każdym wieku…

Obszary mojej działalności zawodowej: pedagog specjalny i leczniczy, nauczyciel i doradca w szkole specjalnej, motopedagog, motogeragog, hipoterapeuta/terapeuta woltyżerki, hipoterapeuta osób niepełnosprawnych, integracja sensoryczna, obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych (terapia integracyjna).

Dr Marianne Eisenburger

Dyplomowany pedagog i pedagog sportu, promocja doktorska w roku 1989 na Uniwersytecie w Marburgu, kierunek: motologia, temat pracy doktorskiej: Praca ruchowa z oosbami w podeszłym wieku (Motogeragogika).

 • pracownik naukowy na kierunku motologia, specjalizacja: psychomotoryka w podeszłym wieku, psychomotoryka i demencja
 • liczne publikacje związane z tym tematem
 • działalność szkoleniowa dla różnych instytucji i podmiotów dokształcania zawodowego oraz w stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opieki dla osób starszych
 • członek zarządu Towarzystwa Alzheimerowskiego w Marburgu-Biedenkopf
 • kierownik grup ruchowych w domach seniorów i grupy opiekującej się osobami chorymi na demencję

Michaela Lamy

Nauczycielka w szkole specjalnej dla dzieci z wadami słuchu, dyplomowany motolog, terapeutka tańcem

Długoletnie doświadczenie w pracy wychowawcy klasy, kierownik pedagogiczny oddziału rehabilitacyjnego wszczepiania implantów ślimakowych w Norymbergii, terapeutka mowy i wsparcia w zakresie wspierania w wieku wczesnym, instytucje przedszkolne i szkoła, doradca w poradni pedagogiczno-audiologicznej w Monachium, instruktor psychomotorycznych grup dzieci i osób w podeszłym wieku. Pracownik Akademii Motopedagogiki i Mototerapii. Od 2002 własna działalność w zakresie wspierania percepcji.

Silvia Paesold-Rozanski

Studia na kierunku pedagogika/psychologia, dyplomowana terapeutka nauczania, kursy dodatkowe w zakresie psychomotoryka/motopedia, lekarz medycyny niekonwencjonalnej, trener ADS Optimind (dr Claus-Aust, dr Hammer)

Od roku 1991 współorganizuje seminaria (rozmaite tematy i prelegenci), od 2005 prowadzi własną praktykę terapii w nauce.

Fanni Rogler

Nauczycielka w szkole specjalnej, obecnie w trakcie dodatkowych kursów w zakresie doradztwa terapii systemowej, certyfikowany psycholog komunikacji, certyfikat Montessori stopień drugi, instruktorka ćwiczeń w zakresie sportu rehabilitacyjnego

Thomas Streng

 • egzamin państwowy w zakresie motopedagog/mototerapeuta
 • studia podyplomowe na kierunku psychologia komunikacji
 • doradca terapii systemowej (SG)
 • terapeuta systemowy dla dzieci i młodzieży (SG)
 • trener w zakresie sportu wspinaczkowego i instruktor wspinaczki alpinistycznej

Członkowstwo w: Aktionskreis Psychomotorik (AKP), DBM e.V., Systemische Gesellschaft (SG), Traumfabrik Regensburg, Deutscher Alpenverein (DAV)

Christian Uebele

Egzamin państwowy w zakresie motopedagog/terapeuta sportu. Długoletni kierownik działu dokształcania i doskonalenia zawodowego w Niemieckim Związku Zawodowym Motopedagogów.

Współautor książki oraz licznych publikacji na temat: mototerapia, inteligencja organizmu i autoorganizacja, anatomia doświadczana, łucznictwo dla dzieci nadaktywnych. Autor książek specjalistycznych.

Ralph Werthmann

egzamin państwowy w zakresie motopedii
ICL International Course Leader in Sherborne Developmental Movement (SDM)
dyplomowany wychowawca

 • własna działalność w zakresie wspierania motopedagogicznego i terapii w placówkach dziennej opieki nad dziećmi oraz w szkołach podstawowych na terenie Stuttgartu
 • działalność doradcza dla różnych instytucji i podmiotów na terenie Niemiec
 • prezes Towarzystwa Sherbone w Niemczech

Thesi Zak

Pedagog przedszkolny i wychowawca świetlicy; nauczyciel dydaktyk i nauczyciel przedmiotowy w ośrodku szkoleniowym dla pedagogów przedszkolnych, superwizor; od 2002 jako samodzielny motopedagog i motogeragog zajmuje się psychomotorycznym wspieraniem rozwoju osób od 3 do 103 roku życia, w przedszkolach, szkołach, placówkach dla osób niepełnosprawnych, w klubach emerytów, domach opieki i domach emerytów, a także dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych na terenie Europy; wykłady na licznych konferencjach w kraju i za granicą na temat motopedagogiki i motogeargogiki.

Autorka książek (2008 & 2013).