Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Erasmus plus wspiera międzynarodową współpracę

Obecnie Akademia Psychomotoryki pod kierownictwem dr Andrzeja Majewskiego we współpracy z ośrodkiem opieki dziennej i szkołą życia (Schule für Lebenshilfe e.V) działającej w Schwabach razem z Politechniką Śląską w Gliwicach realizuje projekt Erasmus finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Oparty na programach mobilności UE program Erasmus Plus wspiera wymianę pedagogów i terapeutów na obszarze wspólnoty europejskiej.

Nasza sprawdzona koncepcja kursów dokształcających w zakresie psychomotoryki empowermentu otrzymała akceptację Komisji Europejskiej, dzięki czemu przez okres dwóch lat możemy kształcić nauczycieli i terapeutów z Polski. Nauczyciele uczestniczący w programie przyjeżdżają w małych grupach i przez tydzień uczestniczą w zajęciach w naszym centrum szkoleniowym w Schwabach. Aby pobyt uczestników przyniósł efekty, wcześniej przez sześć miesięcy brali oni udział w kursie języka niemieckiego.

Oferta dalszego kształcenia pod nazwą „Erasmus Akcja 1 Mobilność kadry pedagogicznej i terapeutycznej” ma na celu wspólne spotkanie polskich i niemieckich pedagogów i terapeutów oraz wzajemną wymianę ich doświadczeń. Tym samym projekt przyczynia się do nawiązania porozumienia pomiędzy dwiema kulturami. Wyniki spotkania będą przedstawione podczas kilkudniowej konferencji, która odbędzie się w połowie czerwca w Gliwicach. 

Więcej informacji o terminach kursu i można znaleźć tutaj: psychomotoryki empowermentu

Opinie uczestników:

Kinga Wozniak

Udział w kursie pozwolił  mi na podniesienie moich kompetencji zawodowych, poznanie dla mnie nowych i ciekawych metod pracy z dziećmi, pozwolił na zauważenie nawet najmniejszych  mocnych stron u swoich uczniów.

Anna Koziol

Wyjazd szkoleniowy do Niemiec w ramach Programu Erasmus + uważam za bardzo udany zawodowo i prywatnie.  Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu metody pedagogiczno- terapeutycznej, jaką jest psychomotoryka.

Oprócz wielu myśli teoretycznych pana Andrzeja Majewskiego, cenne jest przeżycie na „własnej skórze” zabaw i ćwiczeń psychomotorycznych. Dostarczyły one nam nauczycielom grupowo osiągniętego sukcesu, dziecięcej radości i humoru. Spojrzenie na świat oczami dziecka pomaga w planowaniu swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Poznanie placówki Lebenshilfe w Schwabach, prężnie działającej od wielu lat, pracujących tam profesjonalistów, niewątpliwie będzie inspiracją do działań na naszym polskim gruncie.

Magdalena Bocian

Zajęcia które oglądałam i  w których uczestniczyłam w czasie szkolenia w Schwabach prowadzone były wg. zasad psychomotoryki. Można je zaproponować dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym. Rozwijają one empatię, kreatywność, uczą współdziałanie w grupie, pomagają w przełamywaniu ograniczeń psych. i fiz. Kładą duży nacisk na podmiotowe traktowanie siebie nawzajem ( w relacji uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel). Sprawiają, że nauka staje się zajęciem przyjemnym. Mogą stanowić propozycję ciekawych zajęć np. w czasie spotkań integracyjnych osób dorosłych.

Anna Suchon

To móje kolejne spotkanie z psychomotoryką. Bardzo chętnie obserwuję jak oddziaływuje ona na ludzi. Na mnie, na moje koleżanki. Mam wrażenie, że w kazdym porusza inną nutę, jednak pewne "dzwieki" systematycznie sie powtarzają. To radość i głośny śmiech, to zapomniana już z dzieciństwa przyjemnośc zabawy, to duma z siebie i poczucie przynależności do grupy.

Dla mnie osobiście to takie bezcenne chwile.