Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Członek Polskiego Towarzystwa Psychomotoryki

Poznawaj wciąż na nowo siebie i ludzi, którzy cię otaczają. Bo każdy z nas jest wyjątkowy.

Serdecznie witamy

Psychomotoryka jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów, a więc poprzez kognitywną i poprzez motoryczną ofertę wspierającą rozwój,  w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym, wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka.

W różnych kursach kształcimy fachowców do pracy psychomotorycznej z ludźmi w każdym wieku (od urodzenia do wieku starczego).

Nasza oferta

Motopedagogika-Psychomotoryka

Nasza akademia oferuje bardzo interesujący i różnorodny program kształcenia zawodowego dla pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi i z młodzieżą:

  • Dodatkowe kwalifikacje uprawniające do pracy metodą psychomotoryki zakończone certyfikatem Psychomotoryk/Psychomotoryczka
  • Szkolenia na temat wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Geronto-Psychomotoryka

Nasza akademia oferuje bardzo interesujący i różnorodny program kształcenia zawodowego dla osób pracujących z osobami starszymi:

  • Dodatkowe kwalifikacje uprawniające do pracy metodą Geronto- Psychomotoryki z osobami starszymi i z osobami chorymi na demencję, zakończone certyfikatem Geronto- Psychomotoryk/Geronto- Psychomotoryczka       
  • Szkolenia w zakresie aspektów dotyczących wsparcia rozwoju psychomotorycznego seniorów