Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Kursy

PSYCHOMOTORYKA - KURS CAŁOŚCIOWY

PSYCHOMOTORYKA - KURS CAŁOŚCIOWY

Zawartość

Celem oferty kursów w zakresie psychomotoryki empowermentu jest wspieranie i rozwijanie zawodowych i osobistych czynników warunkujących sukces zawodowy kadry pedagogicznej i terapeutycznej pracującej w przedszkolach, szkołach oraz w instytucjach pedagogiki leczniczej i specjalnej. Zorientowane na praktykę szkolenie doskonale przygotowuje naszych absolwentów do działalności zawodowej i pracy z osobami pełno- i niepełnosprawnymi. W ramach kursów dokształcających w zakresie psychomotoryki empowermentu uczestnicy rozwijają własne umiejętności personalne, społeczne, metodyczne i zawodowe tworząc swój osobisty, holistyczny profil kompetencji.

Poza tym uczestnicy zdobywają nowe umiejętności w zakresie psychomotorycznego i motopedagogicznego wspierania rozwoju oraz je pogłębiają.

W obecnych czasach każdy, kto chce osiągnąć ponadprzeciętny sukces na społecznym obszarze zawodowym, poza umiejętnościami zawodowymi musi posiadać także kwalifikacje kluczowe, jakimi są tzw. kompetencje miękkie.

Lepsze szanse na społecznym rynku pracy mają osoby, które poza wiedzą specjalistyczną dysponują także kompetencjami działania umożliwiającymi im przejęcie zadań kierowniczych i zarządzających, a przy tym nie pozwalają stracić z pola widzenia człowieka jako jednostki.

Z tego względu wspólnie z radą naukową (eksperci akademiccy), a w szczególności z prof. dr Claudią Kugelmann z Uniwersytetu Friedrich-Alexander w Erlangen-Norymbergia opracowaliśmy koncepcję szkoleniową, która właśnie teraz otrzymała międzynarodową akceptację (por. Program Erasmus Plus).