Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Kursy

Zawartość

Celem oferty kursów w zakresie psychomotoryki empowermentu jest wspieranie i rozwijanie zawodowych i osobistych czynników warunkujących sukces zawodowy kadry pedagogicznej i terapeutycznej pracującej w przedszkolach, szkołach oraz w instytucjach pedagogiki leczniczej i specjalnej. Zorientowane na praktykę szkolenie doskonale przygotowuje naszych absolwentów do działalności zawodowej i pracy z osobami pełno- i niepełnosprawnymi. W ramach kursów dokształcających w zakresie psychomotoryki empowermentu uczestnicy rozwijają własne umiejętności personalne, społeczne, metodyczne i zawodowe tworząc swój osobisty, holistyczny profil kompetencji.

Poza tym uczestnicy zdobywają nowe umiejętności w zakresie psychomotorycznego i motopedagogicznego wspierania rozwoju oraz je pogłębiają.

W obecnych czasach każdy, kto chce osiągnąć ponadprzeciętny sukces na społecznym obszarze zawodowym, poza umiejętnościami zawodowymi musi posiadać także kwalifikacje kluczowe, jakimi są tzw. kompetencje miękkie.

Lepsze szanse na społecznym rynku pracy mają osoby, które poza wiedzą specjalistyczną dysponują także kompetencjami działania umożliwiającymi im przejęcie zadań kierowniczych i zarządzających, a przy tym nie pozwalają stracić z pola widzenia człowieka jako jednostki.

Z tego względu wspólnie z radą naukową (eksperci akademiccy), a w szczególności z prof. dr Claudią Kugelmann z Uniwersytetu Friedrich-Alexander w Erlangen-Norymbergia opracowaliśmy koncepcję szkoleniową, która właśnie teraz otrzymała międzynarodową akceptację (por. Program Erasmus Plus).

Terminy

Nasza akademie oferuje na terenie Polski dodatkowe kształcenie "Terapeuta metody Psychomotoryka Epowermentu", we Wrocławiu. Pod tym linkiem jest dokładny opis szkolenia.

Całe szkolenie trwa 10 dni (5 x 2 dni)

http://www.old.promykslonca.pl/wrocaw/1541-psychomotoryka-kurs-calosciowy

 

Adres stowarzyszenia kształceniowego:
Dla osób zainteresowanych mówiących po polsku:

W sprawie naszych szkoleń i kursów w Polsce, prosimy o bezpośredni kontakt

Dyrektor stowarzyszenia kształceniowego:

Dr. Andrzej Majewski
adres e-mail: info@majewski-akademie.de
Tel.: 0049 9122 / 8874366
strona internetowa: www.majewski-akademie.de

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani kursami psychomotoryki w Polsce, prosimy przysłać maila z zapytaniem.