Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Kursy

Adres stowarzyszenia kształceniowego:
Dla osób zainteresowanych mówiących po polsku:

Najbliższy termin Kursu Geronto-Psychomotoryki w Polsce / Wrocław: http://www.old.promykslonca.pl/wrocaw/1560-geronto-psychomotoryka-wspomaganie-rozwoju-w-starszym-wieku-oraz-przy-demencji

Dyrektor stowarzyszenia kształceniowego:

Dr. Andrzej Majewski
adres e-mail: info@majewski-akademie.de
Tel.: 0049 9122 / 8874366
strona internetowa: www.majewski-akademie.de