Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Terminy

Kursy w Polsce są organizowane w różnych terminach w różnych miastach. Prosimy o kontakt.

info@majewski-akademie.de

Adres stowarzyszenia kształceniowego:
Dla osób zainteresowanych mówiących po polsku:

Dyrektor stowarzyszenia kształceniowego:

Dr. Andrzej Majewski
adres e-mail: info@majewski-akademie.de
Tel.: 0049 9122 / 8874366
strona internetowa: www.majewski-akademie.de