Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego


Zarys Psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i mlodzieży: Teoria i Praktyka

Wydawnictwo Harmonia Universalis
ISBN 978-83-7744.013-1

Podręcznik ten stanowi przegląd koncepcji psychomotorycznych powstałych w ciągu ostatnich 60 lat, objaśnia i systematyzuje ich rozwój oraz pojęcia kluczowe (od założeń wyjaśniających do założeń rozumiejących).
Każda z tych koncepcji psychomotorycznych jest analizowana  oraz ilustrowana typowymi dla nich zestawami ćwiczeń, które są również przedstawione na zdjęciach.
Objaśnione zostały także najnowsze, neurofizjologiczne zasady uczenia się i uczenia się przez ruch.

W oparciu o nie autorzy opracowali i ugruntowali naukowo nową metodę terapii  psychomotorycznej i całościowego wspierania rozwoju (psychomotorykę empowermentu). Metoda ta  została dokładnie omówiona oraz  przedstawiona, a zajęcia praktyczne, które są wzbogacone licznymi zdjęciami, ilustrują możliwości oraz sposób stosowania psychomotoryki empowermentu  w pracy pedagogiczno-terapeutycznej. Te przykłady praktyczne są gotowymi zajęciami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży. Czytelnik ma możliwość łatwego zastosowania w praktyce wszystkich przedstawionych serii „zdarzeń”  psychomotorycznych.

W dalszej części przedstawiono badania potwierdzające skuteczność psychomotoryki.

Link do sklepu internetowego naszego wydawnictwa.

Psychomotoryka 2

Artykuły zawarte w niniejszej monografii dotyczą aktualnych treści związanych z rozwojem psychoruchowym dziecka jak i osoby dorosłej.

Książka skierowana jest nie tylko do specjalistów, lecz także do rodziców wychowujących dzieci potrzebujące dodatkowego wsparcia rozwoju.  

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, szybkie tempo życia, oraz częsty niedobór aktywności ruchowej, prowadzą do nieprawidłowego rozwoju w sferze emocjonalno-psychicznej i motorycznej, wpływając negatywnie na jakość życia i utrudniając przy tym codzienne funkcjonowanie.

Konsekwencją takiej sytuacji jest potrzeba profilaktyki I terapii.

Książka ta składa się z czterech części.

W części pierwszej (psychomotoryka w ujęciu Interdyscyplinarnym) omówione są teoretyczne podstawy Psychomotoryki.

W części drugiej (psychomotoryczne podstawy rozwoju dziecka) ukazano specyfikę psychoruchowego rozwoju dzieci.

Część trzecia (psychomotoryka czynne wspieranie rozwoju dziecka) zawiera omówienie metod wspierających rozwój dziecka.

Część czwarta (psychomotoryka w trosce o dobro stan człowieka dorosłego) poświęcona jest relaksacyjnej pracy z ciałem.

Kinder stärken. Ein Leitfaden durch die psychomotorische Entwicklungsförderung

Recensja w czsopiśmie specjalistycznym

Niniejsza godna polecenia, naukowo ugruntowana oraz bogata w pomysły pomoc, jest skierowana do pedagogów i terapeutów. Autorzy na tle swej pracy badawczej oraz praktycznego doświadczenia zdobytego jako pracownicy akademiccy obiektywnie przedstawiają rozwój psychomotoryki i proponują własną koncepcję psychomotoryki w ramach „Integracyjnego pedagogiczno-terapeutycznego wspomagania rozwoju“. Przedstawiają wiele sugestii dotyczących motopedagogicznych czy psychomotorycznych treści dydaktycznych w zakresie teorii i praktyki w przedszkolach, szkołach, w gabinetach terapeutycznych i tym samym umożliwiają wgląd w różnorodność form wspomagania rozwoju psychomotorycznego.

Równolegle do licznych przykładów praktycznych opracowano także solidną podstawę pedagogiczną i dydaktyczną, która pozwala na określanie i kontrolowanie jakości organizacji zajęć.

Ze względu na gruntowną koncepcję pedagogiki ruchu i różnorodność przykładów do zastosowania, książka przeznaczona jest dla wszystkich czytelników pracujących w ośrodkach pedagogicznych lub terapeutycznych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla terapeutów i wychowawców, i co nie mniej ważne, dla rodziców zainteresowanych tą tematyką.

Książka powinna znaleźć szeroki krąg odbiorców. Realizacja przedstawionych w niej zajęć ruchowych i zabaw może być dla wielu dzieci szansą, aby ich rozwój osobisty i społeczny wprowadzić na drogę do szczęśliwego życia.

Psychomotorische Abenteuerspiele für Kindergarten, Schule und Bewegungstherapie

Podręcznik
Schulz-Kirchner Verlag: 2 wydanie 2010
ISBN-978-3-8248-0284-5

Przedstawione w książce psychomotoryczne gry przygodowe łączą ze sobą odgrywanie scenek, zabawy ruchowe oraz wspomaganie myślenia i mówienia. Tego rodzaju zajęcia ruchowe służą lepszej komunikacji i wpływają na rozwój społecznych zachowań, takich jak: tolerancja, akceptacja i wzajemny szacunek. W zaaranżowanych psychomotorycznych scenariuszach, które stymulują u dzieci motywację, przyjemność, radość i zaangażowanie oraz zachęcają je do strategicznego działania, dostrzegamy najlepszą możliwość całościowego wspomagania rozwoju dzieci. W szerszym kontekście poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, które każdy praktyk stawiał sobie już wielokrotnie: Jak można zorganizować psychomotoryczne jednostki wspierające, aby podopieczni aż do samego końca zalecanego czasu chętnie, z motywacją i zaangażowaniem przyjmowali wsparcie psychomotoryczne i je sami aktywnie współtworzyli? Autorzy prezentują pogląd, że indywidualne sposoby zachowania, potrzeby, przyzwyczajenia i talenty podopiecznych odgrywają decydującą rolę w sukcesie lub niepowodzeniu form wspierania/terapii. Dlatego podczas planowania psychomotorycznych zajęć wspierających ważne jest, aby zanalizować osobowość podopiecznego i w razie potrzeby wpleść ją w zajęcia. Scenariusze psychomotoryczne należy zatem zaplanować tak, aby podopieczni chętnie włączyli się w optymalne wsparcie, a przy tym sami byli aktywni i kreatywni.
Krajobrazy ruchowe w scenariuszach przygodowych mają tę zaletę, że autopoietycznie wspierają w naturalny, scentrowany na dziecko sposób wszystkie psychomotoryczne kompetencje (kompetencja-ja, kompetencja rzeczowa i kompetencja socjalna), które tworzą podstawę sensoryczno-poznawczych procesów przetwarzania. Te oraz podobne tematy omówione są przy pomocy praktycznych przykładów. Ponadto autorzy dochodzą do zaskakujących wniosków, mogących zmienić punkt widzenia na praktykę psychomotoryczną.

Fördern und Heilen durch Bewegung - Psychomotorik (IPE)

Lit-Verlag; wydanie: 2 wyd.2009
ISBN-3825866726

Książka została napisana w oparciu o praktykę dla praktyki.
W jasny i przystępny sposób opisuje skomplikowane problemy wychowawcze i rozwojowe, które coraz częściej obserwuje się u dzieci: zaburzenia percepcji, częściowe zaburzenia sprawności, trudności w nauce, zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji, problemy motoryczne i wiele innych. Książka szkicuje możliwe sposoby rozwiązania tych problemów i podkreśla rolę rodziny w procesie wspierania. Przedstawione historie i różne przyczyny egzogenne i endogenne wyjaśniające zaburzenia zachowania pozwalają zauważyć, jak ważny jest nie jednotorowy, lecz różnorodny proces postępowania w przypadku diagnozy i wsparcia.
W książce szczegółowo opisano „przykładowe przypadki“. Omówienia te prowadzą do sformułowania mojej własnej koncepcji psychomotoryki (IPE) i stanowią praktyczną pomoc dla zainteresowanych rodzin i specjalistów.
Tytuł książki jest równocześnie nazwą programu, na podstawie którego od roku 1992 prowadzimy własną praktykę, i na którym oparte są zajęcia prowadzone od 2004 w Studium Dalszego Kształcenia w zakresie motopedagogika-psychomotoryka (IPE). Wywody teoretyczne zobrazowano przykładami z naszej pracy z dziećmi oraz zilustrowano praktyczną aranżacją psychomotoryczną. Ta pedagogiczno-terapetyczna książka o charakterze interdyscyplinarnym mieści się na styku terapii i pedagogiki.

Spiel- und Lernpaket

W skład teczki wchodzi jedna płyta CD z 11 nagraniami do śpiewania, odgadywania i słuchania oraz 9 kart do pracy, projektowania i malowania.

Teczka praktyczna obejmuje 200 stron i oferuje 100 różnych gier, historii, eksperymentów, zabaw ruchowych, pomysłów strategicznych, piosenek i wiele więcej. Możliwości rozszerzania różnych projektów są nieograniczone, np.: naśladowanie dnia gospodarza, życie na zamku lub świętowanie uroczystości jak rycerz i księżniczka.

Znakomicie nadaje się na projekt o średniowieczu!

Pakiet do zabawy i nauki "Poprzez zabawę poznajemy średniowiecze"

Ta teczka projektowa zawiera następujące artykuły:

 • lapbook („książka na kolana“) w formacie DIN A 3 "Kto i gdzie żył w średniowieczu?"
 • plakat do książki w formacie DIN A 3
 • teczka praktyczna z ponad 100 pomysłami do wykorzystania, a także materiał dodatkowy składający się z:
 • płyty CD z 8 piosenkami, 3 podkładami muzycznymi, zagadki dźwiękowej, instrumentów średniowiecznych, historyjek do czytania
 • 6 kart do wycinania, malowania, grania
 • 2 wzory wykrojów średniowiecznych ubrań

Znakomicie nadaje się na projekt o średniowieczu!

Kiga-Patrz!-Lapbook "Kto i gdzie żył w średniowieczu?"

Cudowne wielkoformatowe fotografie porywają do innego świata i za każdym razem są chętnie oglądane. Teksty do czytania umieszczone na tylnej stronie zdjęć w prostych słowach objaśniają obrazy i odpowiadają na ważne pytania dzieci.

Unser Körper

Kiga-Fachbuchverlag 2010
ISBN-978-3-937964-54-6

Pakiet książkowy „Unser Körper“ zawiera ponad 100 różnych pomysłów na projekty, eksperymenty i zabawy ruchowe. Przeznaczony jest dla dzieci od 8 miesięcy do 6 lat i proponuje liczne historie, ćwiczenia relaksacyjne i wiele więcej wokół tematu ciała.
Wkładki z teczki praktycznej można bez większego wysiłku i nakładu czasu na przygotowania wykorzystać w praktyce. Jako doskonałe uzupełnienie otrzymują Państwo płytę CD, a także tablice obrazkowe i karty do kopiowania.
Celem, jaki stawia sobie ten pakiet książkowy, jest rozwój zdrowej świadomości ciała, rozbudowa kompetencji socjalnych i wzmocnienie zdolności motorycznych.

Poniżej szczegóły zawartości:

 • praktyczny segregator do przechowywania materiałów
 • płyta CD z 11 piosenkami
 • trzy tablice obrazkowe (organy, krążenie krwi i układ szkieletowy)
 • pięć kart do kopiowania (Moje drzewo genealogiczne, Zarys ciała, Lalka z ruchomymi rękami i nogami, zdjęcia gestów i wzór do wycinania), a także
 • trzy teczki praktyczne na temat
  • Nasze ciało ...zawsze ciekawe.
  • Nasze ciało...wciąż inne.
  • Nasze ciało....całe w ruchu.

Praxismappe "Abenteuer Herbst und Winter"

Das Erste Mal

Schulte u. Gerth Verlag, wydawca Jürgen Höppner
ISBN-3894376457

Książka o uświadamianiu seksualnym dla nastolatków. Zawiera rozdział „Typowy mężczyzna – typowa kobieta“, który dostarcza nowego spojrzenia także dla dorosłych
Po raz pierwszy naprawdę zakochany – super! Nagle nic nie jest takie jak przedtem. Wszystko jest nowe, zaskakujące, ciekawe i dosyć zagmatwane.. Co więc robić, gdy nastąpił „poważny przypadek“? Z jednej strony pojawia się ciekawość i chęć odkrywania, z drugiej strony w uszach pobrzmiewają ostrzeżenia rodziców i innych dorosłych. Co poczniesz z uczuciami, tęsknotami i życzeniami? Ta „bez – wstydna“ książka dzięki wielu emocjonującym artykułom i historiom zaprasza do szperania, odkrywania i refleksji. Podobnie jak w swoim bestsellerze „Alles Sex oder was?!“ autorzy mówią wszystko prosto z mostu i podsuwają pomocne wskazówki, nie grożąc przy tym palcem.

Kilka tematów:

 • Typowy mężczyzna – typowa kobieta
 • Mała różnica
 • Jak rozpocząć nową przyjaźń?
 • Jak przeżywać fizyczną bliskość, nie posuwając się za daleko
 • Jak rozsądnie pokonywać konflikty
 • Ubranie, styl, mowa ciała i wiele więcej

Flinki

Auer Verlag
ISBN-3403039013

Sztuka teatralna dla dzieci w trzech aktach z piosenkami i zabawami ruchowymi.
Teatr szkolny przeżyciem wspólnotowym!
Wykluczenie z grupy, nietolerancja i przemoc wobec outsiderów – ten problem znamy wszyscy z licznych doniesień.
W jaki więc sposób można uwrażliwić dziecko na ten temat poprzez zabawę, tak aby go nadmiernie nie obciążać lub znudzić?
Poprzez sztukę teatralną! Wykorzystaj radość dzieci ze śpiewania, zabawy i przebierania się! Sztuka teatralna FLINKI porusza ten wciąż aktualny temat w sposób oryginalny i odpowiedni dla dzieci. Zawiera wiele ról, piosenek, muzyki i pozostawia wystarczająco dużo przestrzeni na dodatkowy taniec, kreatywność podczas odgrywania scenek, tworzenia kostiumów i scenografii.

Nur deutsch!

Nur deutsch!