Akademia Psychomotoryki

Dr Andrzej Majewski

Członek Aktionskreis Psychomotorik e.V.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego

Czym jest psychomotoryka?

Nasza strona internetowa daje krótkie wprowadzenie do tematu: psychomotoryczne wspieranie rozwoju. W pięciu rozdziałach przedstawimy główne pojęcia psychomotoryki oraz działalności naszej instytucji: